Karlskoga

Forkod
188301
Namn
Karlskoga
Alias
Möckelsbodar
Indelning
1583 utbruten ur Knista, 1630 utbrutet Bjurtjärn, 1753 utbrutet Karlsdal, 1883 utbrutet Degerfors, 1922-03-17 införlivat Karlsdal.
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Övrigt
födelser vid Karlskoga lasarett 1942-1946 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
1583-1586 Knista, 1586-07-01-1594 Ölme, 1594-1630 eget, 1630-1752 Karlskoga och Bjurtjärn, 1753-1868 Karlskoga, Bjurtjärn och Karisdal, 1869-1882 Karlskoga och Karlsdal, 1883-1922 Karlskoga, Karlsdal
Husförhörslängd
1757-.

Administrativ historik

Namn
Karlskoga
Geo-id
188301001
Tid
0 - 1629
succ
Karlskoga 188301002
1630 - 1882
succ
Bjurtjärn 176002000
1630 - 9999
Namn
Karlskoga
Geo-id
188301002
Tid
1630 - 1882
pre
Karlskoga 188301001
0 - 1629
succ
Degerfors (t-län) 186201000
1883 - 9999
succ
Karlskoga 188301000
1883 - 9999
Namn
Karlskoga
Geo-id
188301000
Tid
1883 - 9999
pre
Karlskoga 188301002
1630 - 1882