Tumberg

Forkod
152700
Namn
Tumberg
Indelning
1989-01-01 uppgått i Kullings-Skövde.
Län
Älvsborgs
Pastorat
Algutstorp.
Husförhörslängd
1768-1988.

Administrativ historik

Namn
Tumberg
Geo-id
152714002
Tid
0 - 1988
succ
Kullings-skövde 152714000
1989 - 9999