Kullings-Skövde

Forkod
152714
Namn
Kullings-Skövde
Alias
Skövde
Indelning
1989-01-01 införlivat Tumberg.
Län
Älvsborgs
Pastorat
Algutstorp.
Husförhörslängd
1768-.

Administrativ historik

Namn
Kullings-skövde
Geo-id
152714001
Tid
0 - 1988
succ
Kullings-skövde 152714000
1989 - 9999
Namn
Tumberg
Geo-id
152714002
Tid
0 - 1988
succ
Kullings-skövde 152714000
1989 - 9999
Namn
Kullings-skövde
Geo-id
152714000
Tid
1989 - 9999
pre
Kullings-skövde 152714001
0 - 1988
pre
Tumberg 152714002
0 - 1988