Två systrar

Forkod
88018
Namn
Två systrar
Indelning
1989-01-01 utbruten ur Kalmar.
Län
Kalmar
Pastorat
Kalmar domkyrkoförsamling.

Administrativ historik

Namn
Två systrar
Geo-id
88018000
Tid
1989 - 9999
pre
Kalmar (h-län) 88001003
1925 - 1988