Blåvik

Forkod
56005
Namn
Blåvik
Indelning
1880-05-01 (beslut 1866-10-26) utbruten ur Ekeby (och Torpa), stundom betraktad som kapellförsamling, 1922-05-05 av KMt förklarad annexförsamling.
Län
Östergötlands
Pastorat
1880-05-01-1961 Ekeby, 1962-1972 Åsbo, 1973- Ekeby.
Husförhörslängd
1877-.

Administrativ historik

Namn
Blåvik
Geo-id
56005000
Tid
1880 - 9999