Ekeby

Forkod
56002
Namn
Ekeby
Indelning
1880-05-01 (beslut 1866-10-26) utbrutet Blåvik, 1927-01-01 indelad i två kbfd: Ekeby norra kbfd och Ekeby södra kbfd, 1985-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Län
Östergötlands
Pastorat
-1880 Ekeby och Rinna, 1880-05-01-1961 Ekeby, Rinna och Blåvik, 1962-1972 eget, 1973- Ekeby, Åsbo, Malexander och Blåvik.
Husförhörslängd
1788-.
Arkiv
1760-03-18 brand.

Administrativ historik

Namn
Ekeby (e-län)
Geo-id
56002001
Tid
0 - 1879
succ
Ekeby (e-län) 56002000
1880 - 9999
succ
Blåvik 56005000
1880 - 9999
Namn
Ekeby (e-län)
Geo-id
56002000
Tid
1880 - 9999