Blidö

Forkod
18824
Namn
Blidö
Indelning
före 1650 utbruten ur Länna, -1922 stundom betraktad som kapellförsamling, 1922-02-04 av KMt förklarad annexförsamling.
Län
Stockholms
Pastorat
Länna.
Husförhörslängd
1807-.

Administrativ historik

Namn
Blidö
Geo-id
18824000
Tid
1650 - 9999