Länna

Forkod
18825
Namn
Länna
Indelning
före 1650 utbrutet Blidö.
Län
Stockholms
Pastorat
förr eget, därefter -1961 Länna och Blidö, 1962-1976 Länna, Blidö, Riala och Roslags-Kulla, 1977- Länna, Blidö och Riala.
Husförhörslängd
1765,

Administrativ historik

Namn
Länna (ab-län)
Geo-id
18825001
Tid
0 - 1649
succ
Blidö 18824000
1650 - 9999
succ
Länna (ab-län) 18825000
1650 - 9999
Namn
Länna (ab-län)
Geo-id
18825000
Tid
1650 - 9999