Bo

Forkod
186106
Namn
Bo
Alias
Övre Svennevad
Indelning
1735 utbruten ur Svennevad som kapellförsamling, 1877-05-01 överfört Regna (Svennevads) skate till Regna församling (vars huvuddel låg i Östergötlands län).
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län samt -1867 del (Kängstorp) i Östergötlands län, 1868- även Kängstorp i Örebro län, 1877-05-01 överfört Regna (eller Svennevads) skate från Bo i Örebro
Övrigt
födelser vid Röda korsets förlossningshem i Hjortkvarn 1932-1946 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
1735-1881 Svennevad, 1882-1961 eget, 1962-1982 Bo och Svennevad, 1983- Sköllersta.
Husförhörslängd
1763-.

Administrativ historik

Namn
Bo (t-län)
Geo-id
186106000
Tid
1735 - 9999
pre
Svennevad 186105001
0 - 1734