Svennevad

Forkod
186105
Namn
Svennevad
Alias
Svinevad, Svinnevad
Indelning
1735 utbrutet Bo.
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
-1735 eget, 1735-1881 Svennevad och Bo, 1882(beslut 1869-03-16)-1961 eget, 1962-1982 Bo, 1983- Sköllersta.
Husförhörslängd
1763-.

Administrativ historik

Namn
Svennevad
Geo-id
186105001
Tid
0 - 1734
succ
Svennevad 186105000
1735 - 9999
succ
Bo (t-län) 186106000
1735 - 9999
Namn
Svennevad
Geo-id
186105000
Tid
1735 - 9999
pre
Svennevad 186105001
0 - 1734