Boda

Forkod
171503
Namn
Boda
Indelning
1616-01-28 utbruten ur Brunskog.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
1616-1621 Stavnäs, 1621-02-25-Brunskog.
Husförhörslängd
1759-.

Administrativ historik

Namn
Boda (s-län)
Geo-id
171503000
Tid
1616 - 9999
pre
Brunskog 178411001
0 - 1615