Brunskog

Forkod
178411
Namn
Brunskog
Indelning
1616-01-28 utbrutet Boda, 1705-07-04 utbrutet Mangskog, 1952-07-01 indelad i två kbfd: Brunskogs västra kbfd och Brunskogs östra kbfd, 1961-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
  • 1621 Stavnäs, 1621-02-25 - 1705 Brunskog och Boda, 1705-07-04 -Brunskog, Boda och Mangskog.
Husförhörslängd
1760-

Administrativ historik

Namn
Brunskog
Geo-id
178411001
Tid
0 - 1615
succ
Brunskog 178411002
1616 - 1704
succ
Boda (s-län) 171503000
1616 - 9999
Namn
Brunskog
Geo-id
178411002
Tid
1616 - 1704
pre
Brunskog 178411001
0 - 1615
succ
Mangskog 178410000
1705 - 9999
succ
Brunskog 178411000
1705 - 9999
Namn
Brunskog
Geo-id
178411000
Tid
1705 - 9999
pre
Brunskog 178411002
1616 - 1704