Boda

Forkod
203103
Namn
Boda
Alias
Ovanhed
Indelning
1618-02-24 utbruten ur Rättvik som kapellförsamling.
Län
Dalarnas
Pastorat
-1875 Rättvik, 1875-05-01 (beslut 1856-06-27)-1988 eget, 1989- Rättvik.
Husförhörslängd
1670-.
Arkiv
de äldsta böckerna gemensamma med Rättvik och förvaras där.

Administrativ historik

Namn
Boda (w-län)
Geo-id
203103000
Tid
1618 - 9999
pre
Rättvik 203101001
0 - 1617