Vännäs

Forkod
246001
Namn
Vännäs
Indelning
1825 utbruten ur Umeå landsförsamling, 1931-01-01 indelad i två kbfd: Vännäs köpings (sedan Vännäs centralorts) kbfd och Vännäs landskommuns (sedan Vännäsbygdens) kbfd, 1986-12-31 kyrkobokföringsdistr
Län
Västerbottens
Pastorat
-1834 Umeå landsförsamling, 1834-08-14- eget.
Husförhörslängd
1825-

Administrativ historik

Namn
Vännäs
Geo-id
246001000
Tid
1825 - 9999
pre
Umeå lands 248002006
1823 - 1824