Bodum

Forkod
231307
Namn
Bodum
Indelning
1799 utbruten ur Fjällsjö som kapellförsamling.
Län
Jämtlands
1885 överfört Tannsjö från Doroteas del i Västernorrlands län till Bodum i samma län, -1973 Västernorrlands län, 1974- Jämtlands län.
Pastorat
1799-1837 Ramsele, 1838-1902 Bodum, Fjällsjö och Tåsjö, 1902 (beslut 1891-09-25)-1908 Bodum och Fjällsjö, 1908-02-11(beslut 1902-11-28) eget.
Husförhörslängd
1827-
Arkiv
före 1827 i Fjällsjös böcker.

Administrativ historik

Namn
Bodum
Geo-id
231307000
Tid
1799 - 9999