Bogen

Forkod
178406
Namn
Bogen
Alias
Gunnarskogs finnskog
Indelning
1850 utbruten ur Gunnarskog (och Eda) som (oegentlig) kapellförsamling, 1922-02-24 annexförsamling.
Län
Värmlands
Pastorat
1850- 1871 Arvika (västra), 1871-05-01- Gunnarskog.
Husförhörslängd
1848-

Administrativ historik

Namn
Bogen
Geo-id
178406000
Tid
1850 - 9999
pre
Gunnarskog 178407001
0 - 1849