Gunnarskog

Forkod
178407
Namn
Gunnarskog
Indelning
1850 utbrutet Bogen.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
-1871 Arvika (västra), 1871-05-01- Gunnarskog och Bogen.
Husförhörslängd
1781-

Administrativ historik

Namn
Gunnarskog
Geo-id
178407001
Tid
0 - 1849
succ
Bogen 178406000
1850 - 9999
succ
Gunnarskog 178407000
1850 - 9999
Namn
Gunnarskog
Geo-id
178407000
Tid
1850 - 9999
pre
Gunnarskog 178407001
0 - 1849