Bogsta

Forkod
48000
Namn
Bogsta
Indelning
1980-01-01 uppgått i Lästringe.
Län
Södermanlands
Pastorat
-1595 Ludgo, 1596-1945 Sättersta, 1946-1975 Lästringe, 1976-1979 Frustuna-Kattnäs.
Husförhörslängd
1787-1979.

Administrativ historik

Namn
Bogsta
Geo-id
48023002
Tid
0 - 1979
succ
Lästringe 48023000
1980 - 9999