Västra Skrävlinge

Forkod
128009
Namn
Västra Skrävlinge
Alias
Skrävlinge
Indelning
1949-01-01 utbrutet Möllevången, 1969-01-01 utbrutet Sofielund.
Län
Skåne
Pastorat
-1609 Västra Skrävlinge och Husie, 1609-1920 Husie, 1920-05-01- eget.
Husförhörslängd
1815-.

Administrativ historik

Namn
Västra skrävlinge
Geo-id
128009001
Tid
0 - 1948
succ
Västra skrävlinge 128009002
1949 - 1968
succ
Möllevången 128006000
1949 - 9999
Namn
Västra skrävlinge
Geo-id
128009002
Tid
1949 - 1968
Namn
Västra skrävlinge
Geo-id
128009000
Tid
1969 - 9999