Boliden

Forkod
248205
Namn
Boliden
Indelning
1962 utbruten ur Skellefteå landsförsamling, motsvarande Bolidens kbfd.
Län
Västerbottens
Pastorat
eget.

Administrativ historik

Namn
Boliden
Geo-id
248205000
Tid
1962 - 9999
pre
Skellefteå lands 248204007
1933 - 1961