Vena

Forkod
86006
Namn
Vena
Indelning
1919-04-06 indelad i två kyrkobokföringsområden: Vena och Hultsfred, 1937-01-01 kbfd, 1955-01-01 utbrutet Hultsfred, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts.
Län
Kalmar
Pastorat
förr en tid Vena och Lönneberga, annars -1954 eget, 1955-1961 Vena och Hultsfred, 1962- Hultsfred.
Husförhörslängd
1788-.

Administrativ historik

Namn
Vena
Geo-id
86006001
Tid
0 - 1950
succ
Hultsfred 86001000
1951 - 9999
succ
Vena 86006000
1951 - 9999
Namn
Vena
Geo-id
86006000
Tid
1951 - 9999
pre
Vena 86006001
0 - 1950