Vinnerstad

Forkod
58300
Namn
Vinnerstad
Indelning
1967-01-01 uppgått i Motala.
Län
Östergötlands
Pastorat
-1558 eget, 1558-1578 Vinnerstad och Ask, 1579-1585 Vinnerstad och Motala, 1585-1601 eget, 1601-1699 Vinnerstad och Ask, 1699-1876 Vinnerstad och Motala, 1876-05-01(beslut 1860-06-07)-1922 eget, 1922-
Husförhörslängd
1814-1966.

Administrativ historik

Namn
Vinnerstad
Geo-id
58301002
Tid
0 - 1966
succ
Motala 58301000
1967 - 9999