Motala

Forkod
58301
Namn
Motala
Indelning
1967-01-01 införlivat Vinnerstad.
Län
Östergötlands
Övrigt
har ej varit delad på stads- och landsförsamling vilket ofta felaktigt uppges, dock har skilda böcker förts för staden och landskommunen; födelser vid Motala barnbördshus 1926-1946 införda i särskild
Pastorat
-1578 eget, 1579-1585 Vinnerstad, 1585-1699 eget, 1699-1876 Vinnerstad, 1876-05-01(beslut 1860-06-07)-1961 eget, 1962-1966 Motala och Vinnerstad, 1967- eget.
Husförhörslängd
(1779), 1813–

Administrativ historik

Namn
Motala
Geo-id
58301001
Tid
0 - 1966
succ
Motala 58301000
1967 - 9999
Namn
Vinnerstad
Geo-id
58301002
Tid
0 - 1966
succ
Motala 58301000
1967 - 9999
Namn
Motala
Geo-id
58301000
Tid
1967 - 9999
pre
Motala 58301001
0 - 1966
pre
Vinnerstad 58301002
0 - 1966