Visby

Forkod
98000
Namn
Visby
Län
Gotlands
Länkar
Visby domkyrkoförsamling

Administrativ historik

Namn
Visby
Geo-id
98001001
Tid
0 - 1810
succ
Visby stads 98001002
1811 - 1894
succ
Visby lands 98001004
1811 - 1894
Namn
Visby stads
Geo-id
98001002
Tid
1811 - 1894
pre
Visby 98001001
0 - 1810
succ
Visby stads 98001003
1895 - 1935
Namn
Visby lands
Geo-id
98001004
Tid
1811 - 1894
pre
Visby 98001001
0 - 1810
succ
Visby lands 98001005
1895 - 1935
succ
Visby stads 98001003
1895 - 1935
Namn
Visby stads
Geo-id
98001003
Tid
1895 - 1935
pre
Visby stads 98001002
1811 - 1894
pre
Visby lands 98001004
1811 - 1894
succ
Visby domkyrko 98001000
1936 - 9999
Namn
Visby lands
Geo-id
98001005
Tid
1895 - 1935
pre
Visby lands 98001004
1811 - 1894
succ
Visby domkyrko 98001000
1936 - 9999
Namn
Visby domkyrko
Geo-id
98001000
Tid
1936 - 9999
pre
Visby lands 98001005
1895 - 1935
pre
Visby stads 98001003
1895 - 1935