Vitsand

Forkod
173703
Namn
Vitsand
Indelning
1822 utbruten ur Fryksände, stundom betraktad som kapellförsamling, 1922-03-10 förklarad annexförsamling.
Län
Värmlands
Pastorat
1822-1929 Fryksände, 1929-05-01-1984 eget, 1985- Östmark.
Husförhörslängd
1824-.

Administrativ historik

Namn
Vitsand
Geo-id
173703000
Tid
1822 - 9999
pre
Fryksände 173701002
1765 - 1821