Fryksände

Forkod
173701
Namn
Fryksände
Indelning
1765 (kapellag beslut 1761-05-19) utbrutet Östmark, 1822 (beslut 1814-04-20, 1821-05-30 och 1822-03-26) utbrutet Vitsand, 1851 (beslut 1844-10-15 och 1849-09-19) utbrutet Lekvattnet.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Övrigt
födelser vid Torsby lasarett 1923-1946 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
-1821 Fryksdals pastorat (se Sunne), 1821-05-01(beslut 1814-04-20) - 1822 Fryksände, Lysvik och Östmark, 1822-1851 Fryksände, Lysvik, Östmark och Vitsand, 185 1 (beslut 1844-10-15 och 1849-09-19)-1878
Husförhörslängd
1698-.
Arkiv
typarkiv.

Administrativ historik

Namn
Fryksände
Geo-id
173701001
Tid
0 - 1764
succ
Fryksände 173701002
1765 - 1821
succ
Östmark 173705001
1765 - 1850
Namn
Fryksände
Geo-id
173701002
Tid
1765 - 1821
pre
Fryksände 173701001
0 - 1764
succ
Fryksände 173701000
1822 - 9999
succ
Vitsand 173703000
1822 - 9999
Namn
Fryksände
Geo-id
173701000
Tid
1822 - 9999
pre
Fryksände 173701002
1765 - 1821