Voxna

Forkod
212102
Namn
Voxna
Indelning
1759 utbruten ur Ovanåker som kapellförsamling, 1884-05-01 införlivat Mattsmyra kapellag från Ovanåkers församling.
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län, 1934-01-01 överfört del av Finsthögst från Ore i Kopparbergs län till Voxna i Gävleborgs län.
Pastorat
1759-1775 Ovanåker, 1775-10-24-1972 eget, 1973- Ovanåker.
Husförhörslängd
1779-.

Administrativ historik

Namn
Voxna
Geo-id
212102000
Tid
1759 - 9999
pre
Ovanåker 212101001
1639 - 1758