Ovanåker

Forkod
212101
Namn
Ovanåker
Indelning
1639-01-24 utbruten ur Alfta, 1759 utbrutet Voxna, 1884-05-01 Mattsmyra kapellag överfört från Ovanåker till Voxna.
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Pastorat
1639-1759 eget, 1759-1775 Ovanåker och Voxna, 1775-10-24-1972 eget, 1973- Ovanåker och Voxna.
Husförhörslängd
1767-.

Administrativ historik

Namn
Ovanåker
Geo-id
212101001
Tid
1639 - 1758
pre
Alfta 212103001
0 - 1638
succ
Ovanåker 212101000
1759 - 9999
succ
Voxna 212102000
1759 - 9999
Namn
Ovanåker
Geo-id
212101000
Tid
1759 - 9999
pre
Ovanåker 212101001
1639 - 1758