Boo

Forkod
18203
Namn
Boo
Alias
Bo
Indelning
1635 utbruten ur Värmdö, stundom benämnd kapellförsamling, 1922-04-28 förklarad annexförsamling.
Län
Stockholms
Pastorat
16351902 Värmdö, 1902-05-01-1923 Gustavsberg, 1923-05-01- eget.
Husförhörslängd
1772-

Administrativ historik

Namn
Boo
Geo-id
18203000
Tid
1635 - 9999
pre
Värmdö 12001001
0 - 1634