Börrum

Forkod
58209
Namn
Börrum
Alias
Sankt Pers kapell
Indelning
1718 utbruten ur Mogata, stundom betraktad som kapellförsarnling.
Län
Östergötlands
Pastorat
-1919 Mogata, 1919-05-01-1943 Sankt Anna, 1944-1961 Mogata, 1962- Sankt Anna.
Husförhörslängd
1788-

Administrativ historik

Namn
Börrum
Geo-id
58209000
Tid
1718 - 9999
pre
Mogata 58210001
0 - 1717