Mogata

Forkod
58210
Namn
Mogata
Indelning
1718 utbrutet Börrum.
Län
Östergötlands
Pastorat
-1718 eget, 1718-1919 Mogata och Börrum, 1919-05-01-1943 Mogata och Skällvik, 1944-1961 Mogata, Skällvik och Börrum, 1962- Sankt Anna.
Husförhörslängd
1799-.

Administrativ historik

Namn
Mogata
Geo-id
58210001
Tid
0 - 1717
succ
Börrum 58209000
1718 - 9999
succ
Mogata 58210000
1718 - 9999
Namn
Mogata
Geo-id
58210000
Tid
1718 - 9999
pre
Mogata 58210001
0 - 1717