Botkyrka

Forkod
12701
Namn
Botkyrka
Indelning
1939-01-01 indelad i två kbfd: Botkyrka kbfd och Tumba kbfd, 1960-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta, 1974-01-01 utbrutet Tumba.
Län
Stockholms
Pastorat
-1938 Botkyrka och Salem, 1939- eget.
Husförhörslängd
1718-.

Administrativ historik

Namn
Botkyrka
Geo-id
12701001
Tid
0 - 1973
succ
Botkyrka 12701000
1974 - 9999
succ
Tumba 12703000
1974 - 9999
Namn
Botkyrka
Geo-id
12701000
Tid
1974 - 9999
pre
Botkyrka 12701001
0 - 1973