Brämaregården

Forkod
148019
Namn
Brämaregården
Indelning
1961-01-01 utbruten ur Lundby, motsvarande Brämaregårdens kbfd.
Län
Västra Götalands
Pastorat
eget.

Administrativ historik

Namn
Brämaregården
Geo-id
148019000
Tid
1961 - 9999