Brandstorp

Forkod
162303
Namn
Brandstorp
Indelning
1626 utbruten ur Daretorp (och Velinga).
Län
Skaraborgs
Pastorat
1626-1629 (Norra) Fågelås, 1629-1961 Daretorp, 1962-1988 Norra Fågelås, 1989- Habo.
Husförhörslängd
1790-.

Administrativ historik

Namn
Brandstorp
Geo-id
162303000
Tid
1626 - 9999
pre
Daretorp 168503001
0 - 1625