Daretorp

Forkod
168503
Namn
Daretorp
Indelning
1626 utbrutet Brandstorp.
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1629 Daretorp, Velinga och Ettak, 1629-1638 Daretorp
Husförhörslängd
1790-

Administrativ historik

Namn
Daretorp
Geo-id
168503001
Tid
0 - 1625
succ
Brandstorp 162303000
1626 - 9999
succ
Daretorp 168503000
1626 - 9999
Namn
Daretorp
Geo-id
168503000
Tid
1626 - 9999
pre
Daretorp 168503001
0 - 1625