Brattfors

Forkod
178203
Namn
Brattfors
Indelning
1661 utbruten ur Nyed som kapellförsamling (till Färnebo), 1770-06-18 faktisk annexförsamling.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
1661-1863 Filipstad, 1863-1961 eget, 1962- Filipstad.
Husförhörslängd
1743-.

Administrativ historik

Namn
Brattfors
Geo-id
178203000
Tid
1661 - 9999
pre
Nyed 178006001
0 - 1660