Nyed

Forkod
178006
Namn
Nyed
Indelning
1595 utbruten ur Nedre Ullerud (samt Väse, Östra Fågelvik, Alster och Färnebo), 1661 utbrutet Brattfors, 1731 Älvsbacka kapellag med egen kyrkobokföring, 1819-12-16 utbrutet Älvsbacka.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
1595 - 1608 (Stora) Kil, 1608-02-15 - 1819 eget, 1819-12-16 - 1961 Nyed och Älvsbacka, 1962- Nyed, Älvsbacka och Alster.
Husförhörslängd
1776,

Administrativ historik

Namn
Nyed
Geo-id
178006001
Tid
0 - 1660
succ
Nyed 178006002
1661 - 1819
succ
Brattfors 178203000
1661 - 9999
Namn
Nyed
Geo-id
178006002
Tid
1661 - 1819
pre
Nyed 178006001
0 - 1660
succ
Älvsbacka 178005000
1820 - 9999
succ
Nyed 178006000
1820 - 9999
Namn
Nyed
Geo-id
178006000
Tid
1820 - 9999
pre
Nyed 178006002
1661 - 1819