Ålidhem

Forkod
248005
Namn
Ålidhem
Indelning
1971-01-01 utbruten ur Umeå stadsförsamling.
Län
Västerbottens
Pastorat
eget.

Administrativ historik

Namn
Ålidhem
Geo-id
248005000
Tid
1971 - 9999
pre
Umeå stads 248001001
1646 - 1970