Umeå stadsförsamling

Forkod
248001
Namn
Umeå stadsförsamling
Indelning
1646-08-30 utbruten ur Umeå (landsförsamling), 1971-01-01 utbrutet Ålidhem.
Län
Västerbottens
Övrigt
födelser vid Umeå lasarett 1919-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; 1846-1923 särskilda kyrkoböcker för fångvårdsanstalten, 1846-1897 på landsarkivet, resten hos kriminalvårdsanstalten.
Pastorat
-1871 Umeå landsförsamling, 1871- eget.
Husförhörslängd
1737,

Administrativ historik

Namn
Umeå stads
Geo-id
248001001
Tid
1646 - 1970
pre
Umeå lands 248002002
1606 - 1645
succ
Umeå stads 248001000
1971 - 9999
succ
Ålidhem 248005000
1971 - 9999
Namn
Umeå stads
Geo-id
248001000
Tid
1971 - 9999
pre
Umeå stads 248001001
1646 - 1970