Degerfors

Forkod
186201
Namn
Degerfors
Indelning
1883 utbruten ur Karlskoga, 1883-1924 kapellförsamling, 1925 - 1926-04-30 annexförsamling.
Län
Örebro
Pastorat
1883-1926 Karlskoga, 1926-05-01 - eget.
Husförhörslängd
1883-.

Administrativ historik

Namn
Degerfors (t-län)
Geo-id
186201000
Tid
1883 - 9999
pre
Karlskoga 188301002
1630 - 1882