Dillnäs

Forkod
48000
Namn
Dillnäs
Indelning
1941-01-01 uppgått i Gåsinge-Dillnäs.
Län
Södermanlands
Pastorat
Gåsinge.
Husförhörslängd
1771-1940.

Administrativ historik

Namn
Dillnäs
Geo-id
48032002
Tid
0 - 1940
succ
Gåsinge-dillnäs 48032000
1941 - 9999