Gåsinge-Dillnäs

Forkod
48032
Namn
Gåsinge-Dillnäs
Indelning
1941-01-01 införlivat Dillnäs.
Län
Södermanlands
Pastorat
-1940 Gåsinge och Dillnäs, 1941-1961 eget, 1962- Gryt.
Husförhörslängd
1790-.

Administrativ historik

Namn
Gåsinge
Geo-id
48032001
Tid
0 - 1940
succ
Gåsinge-dillnäs 48032000
1941 - 9999
Namn
Dillnäs
Geo-id
48032002
Tid
0 - 1940
succ
Gåsinge-dillnäs 48032000
1941 - 9999
Namn
Gåsinge-dillnäs
Geo-id
48032000
Tid
1941 - 9999
pre
Gåsinge 48032001
0 - 1940
pre
Dillnäs 48032002
0 - 1940