Djurö

Forkod
12003
Namn
Djurö
Indelning
1683 utbruten ur Värmdö som kapellförsamling, 1922-07-21 enligt KMt annexförsamling.
Län
Stockholms
Pastorat
-1929 Värmdö, 1929-05-01-1961 Djurö och Nämdö, 1962- Djurö, Nämdö och Möja.
Husförhörslängd
1754-.

Administrativ historik

Namn
Djurö
Geo-id
12003000
Tid
1683 - 9999
pre
Värmdö 12001003
1638 - 1682