Eker

Forkod
188000
Namn
Eker
Indelning
1954-01-01 uppgått i Längbro.
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779-1953 Örebro län.
Pastorat
-1659 Kil, 1659-1902 eget, 1902-05-01(beslut 1876-02-18 och 1891-03-20)-1953 Ånsta.
Husförhörslängd
1747-1953.

Administrativ historik

Namn
Eker
Geo-id
188003004
Tid
0 - 1953
succ
Längbro 188003002
1954 - 1958