Ekshärad

Forkod
178302
Namn
Ekshärad
Indelning
1789 (beslut 1765-12-10) utbrutet Deglunden (Gustav Adolf). I
Län
Värmlands
Pastorat
-1636 Älvdal (Ekshärad, Norra Råda, Dalby och Norra Ny), 1636-1653 Ekshärad och Norra Råda, 1653-1685 Ekshärad, Norra Råda och Sunnemo, 1686-1789 Ekshärad, Norra Råda, Dalby, Norra Ny och Sunnemo, 178
Husförhörslängd
1720,

Administrativ historik

Namn
Ekshärad
Geo-id
178302001
Tid
0 - 1788
succ
Ekshärad 178302000
1789 - 9999
succ
Gustav adolf (s-län) 178303000
1789 - 9999
Namn
Ekshärad
Geo-id
178302000
Tid
1789 - 9999
pre
Ekshärad 178302001
0 - 1788