Eksjö

Forkod
68601
Namn
Eksjö
Indelning
1949-01-01 införlivat Eksjö landsförsamling.
Län
Jönköpings
Övrigt
födelser vid Ulfsparre-Hägerflychtska lasarettet 1904-1946 införda i särskild födelsebok i lasarettets arkiv, Box 1007, 57500 Eksjö.
Pastorat
1300-talet eget, omkring 1500 Höreda, sedan - 1948 Eksjö stadsförsamling och Eksjö landsförsamling, 1949eget.
Husförhörslängd
1788

Administrativ historik

Namn
Eksjö stads
Geo-id
68601001
Tid
0 - 1948
succ
Eksjö 68601000
1949 - 9999
Namn
Eksjö lands
Geo-id
68601002
Tid
0 - 1948
succ
Eksjö 68601000
1949 - 9999
Namn
Eksjö
Geo-id
68601000
Tid
1949 - 9999
pre
Eksjö stads 68601001
0 - 1948
pre
Eksjö lands 68601002
0 - 1948