Emmaboda

Forkod
86201
Namn
Emmaboda
Indelning
1939-01-01 utbruten ur Vissefjärda.
Län
Kalmar
1947-01-01 överfört delar av Krysseboda och Rasslebygd samt 1954-01-01 delar av dessa jämte del av Grimmansmåla från Algutsboda i Kronobergs län till Emmaboda i Kalmar län.
Pastorat
1939-0101-1961 Vissefjärda, 1962-1978 eget, 1979- Emmaboda och Långasjö.

Administrativ historik

Namn
Emmaboda
Geo-id
86201000
Tid
1939 - 9999
pre
Vissefjärda 86202001
0 - 1938