Vissefjärda

Forkod
86202
Namn
Vissefjärda
Indelning
1939-01-01 utbrutet Emmaboda.
Län
Kalmar
-1888 delad mellan Kronobergs län (sockendelen Kåraböket inklusive Vissefjärda) och Kalmar län, 1889 överfört Kåraböket till Kalmar län, 1889- helt i Kalmar län, 1937-01-01 överfört Grimmansmåla 1:6 f
Pastorat
-1938 eget, 1939-1961 Vissefjärda och Emmabda, 1962- eget.
Husförhörslängd
1802-.

Administrativ historik

Namn
Vissefjärda
Geo-id
86202001
Tid
0 - 1938
succ
Emmaboda 86201000
1939 - 9999
succ
Vissefjärda 86202000
1939 - 9999
Namn
Vissefjärda
Geo-id
86202000
Tid
1939 - 9999
pre
Vissefjärda 86202001
0 - 1938