Enslöv

Forkod
138019
Namn
Enslöv
Indelning
1957-01-01 utbrutet Oskarström.
Län
Hallands
Pastorat
förr Enslöv och Breared, om- kring 1590- eget.
Husförhörslängd
(1785), 1810-.

Administrativ historik

Namn
Enslöv
Geo-id
138019001
Tid
0 - 1956
succ
Oskarström 138005000
1957 - 9999
succ
Enslöv 138019000
1957 - 9999
Namn
Enslöv
Geo-id
138019000
Tid
1957 - 9999
pre
Enslöv 138019001
0 - 1956