Enviken

Forkod
208010
Namn
Enviken
Indelning
1671 utbruten ur Svärdsjö som kapellförsamling.
Län
Dalarnas
Pastorat
1671-1864 Svärdsjö, 1.864-05-01- (beslut 1857-11-06) eget.
Husförhörslängd
1849-
Arkiv
äldre anteckningar i Svärdsjö.

Administrativ historik

Namn
Enviken
Geo-id
208010000
Tid
1671 - 9999
pre
Svärdsjö 208008002
1620 - 1670